Sản phẩm trà

Tâm Trà Thái

Thành tựu của sự cố gắng

Trà không chỉ là một loại thức uống giải khát
mà nó còn có nhiều công dụng trong việc góp phần bảo vệ nâng cao sức khỏe, tinh thần của con người.

Tâm trà thái - nơi luu giữ tâm hồn trà việt

Khách hàng cảm nhận về Tâm Trà Thái

Tâm Trà Thái là một trong những hợp tác xã đầu tiên chuyên bán và cung cấp các sản phẩm về giống trà Trung Du Cổ có tuổi đời lên đến hơn 90 năm của xã Tân Cương – Thái Nguyên.